7.RP krok za krokem

COST

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) je program mnohostranné mezinárodní spolupráce, který podporuje vědeckou spolupráci ve vědeckém a technickém výzkumu se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum.

Program zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí. Členy programu jsou jednotlivé státy, nikoliv instituce. Projekty řešené pod programem COST jsou financovány zásadně z národních zdrojů.

Na projekty výzkumu a vývoje v programu COST může být v případě základního výzkumu poskytnuta účelová podpora až do výše 100 % uznaných nákladů na řešení projektu výzkumu a vývoje. Finanční prostředky z účelových prostředků pro financování výzkumu a vývoje státního rozpočtu ČR jsou jako částečná dotace řešení projektů COST rozdělovány odborem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji MŠMT na základě veřejné soutěže a doporučení Poradního výboru COST v ČR.

Pro všechny projekty COST je zpracovávána databáze CEP - centrální evidence projektů.

Aktuální informace o programu COST naleznete na stránkách http://www.cost.esf.org/

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO