7.RP krok za krokem

Jak by měl vypadat dobře řízený projekt

Váš projekt má být ve fázi návrhu detailně naplánovaný. Nicméně povaha výzkumu je taková, že záležitosti brzy přestanou sledovat naplánovanou trasu. Nutné je aktivní monitorování a včasné rozhodování o nápravných akcích nebo doplnění plánů tak, aby nebyla ztracena kontrola nad projektem.

Na pomoc jsou k dispozici různé metodologie, komerční software a školicí kurzy. Zahajovací setkání (kick off meeting) je vhodné pro stanovení pozitivních pracovních metod mezi všemi partnery, a pro předurčení charakteru veškerého budoucího chování.

Řízení projektu neznamená jen dělat práci a dostat za to zaplaceno, ale také to znamená chránit, uveřejnit a využívat vytvořené znalosti. Řízení duševního vlastnictví a využívání výsledků, očekávaných přímých výsledků i neočekávaných vedlejších výsledků, jsou nezbytné pro dosažení vysoce ceněného projektu. Webové stránky projektu s veřejnými i soukromými oblastmi mohou být užitečnou pomůckou pro řízení projektu i pro rozšiřování a využívání vaší znalosti.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO