7.RP krok za krokem

Elektronické podávání projektu

Návrhy projektů na vypsaná témata se podávají pouze elektronicky prostřednictvím internetového elektronického nástroje EPSS (Electronic Proposal Submission Service) do připravených formulářů.

Přístup do EPSS je možný z konkrétní výzvy po emailovém potvrzení přístupových hesel, a to nejméně 4 týdny před uzávěrkou. Žadatel se musí nejdříve v EPSS zaregistrovat. Poté je mu emailem přiděleno uživatelské jméno a heslo (jediné heslo platné pouze pro předkládaný návrh projektu).

Prostřednictvím EPSS žadatel:

  • vyplní administrativní a finanční formuláře A
  • stáhne šablonu pro zpracování části B a zpracovanou část B následně do EPSS v PDF nahrává
  • odešle kompletní návrh projektu pomocí tlačítka SUBMIT
  • jmenuje osoby, které mohou přiložit posudek

Údaje vložené do EPSS lze měnit až do uzávěrky, hodnotí se poslední verze projektového návrhu.

Data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektů 7. RP jsou ukládána do centrálního registru Evropské komise, tzv. Unique Registration Facility (URF). Institucím je přidělen identifikační kód, tzv. Participant Identification Code (PIC). Díky tomuto kódu není nutné opakovaně prokazovat existenci a právní statut při účasti v každém dalším projektu (příslušné údaje budou automaticky předvyplněny do formulářů při podávání návrhu projektu, negociacích i reportování po vložení kódu PIC).

Přístup k datům již zaregistrovaných (validovaných) subjektů má tzv. Legal Entity Authorised Representative (LEAR).

Odkazy na dokumenty a webové stránky:
Průvodce vyplněním žádosti – EPSS guide.pdf (2 MB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO