7.RP krok za krokem

EUREKA

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu EUREKA je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Projekty programu EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem mohou být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby.

Podmínky účasti:

  • musí se účastnit alespoň dva průmyslové podniky, výzkumné ústavy, univerzity nebo další organizace nejméně ze dvou členských zemí
  • cílem projektu musí být dosažení znatelného pokroku (inovačního stupně) v technologické nebo užitné hodnotě vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby
  • výsledky projektu musí mít komerční využití a uplatnění na trhu

Účelová podpora českým řešitelům je poskytována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formou grantu (nevratná půjčka). Podmínkou je, že projekt byl schválen výkonným grémiem programu EUREKA a zároveň uspěl ve výběrovém řízení na národní úrovni. Financování projektů EUREKA se řídí následujícími pravidly:

  • veřejná soutěž pro podávání žádostí o spolufinancování projektů se vyhlašuje jedenkrát ročně (uzavření veřejné soutěže je zpravidla v termínu říjen-listopad)
  • finanční podpora je limitována maximálně 50% nákladů na řešení české organizace v rámci projektu
  • finanční částka může být přiznána až do výše 3,5 mil. Kč v případě účasti jednoho řešitele a do částky až 4,0 mil. Kč v případě účasti více českých řešitelů v stejném projektu.

Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje 33 členských zemí EU.

Koordinátorem programu EUREKA v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace o programu EUREKA včetně bezplatné konzultace o přípravě projektů a možnosti financování z účelových prostředků poskytne národní koordinátor programu EUREKA.

Aktuální informace o programu EUREKA naleznete na stránkách http://www.eureka.be/

dokument ke stažení
Úplné znění programu EUREKA v českém jazyce.pdf (176 kB).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO