7.RP krok za krokem

EUROSTARS

Program EUROSTARS je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje malých a střeních podniků (MSP).

Minimální počet řešitelů projektu jsou dvě právnické osoby ze dvou členských zemí EUROSTARS (27 evropských zemí). Projekt musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách.

Projekty je možné podávat na libovolné téma. Doba řešení projektu činí maximálně tři roky. Dále se požaduje uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Příspěvek řešitelům projektu se řídí národními předpisy.

Celkový rozpočet programu EUROSTARS pro období 2007 – 2013 činí 800 mil. EUR.

Kontaktním bodem pro získání informací o programu EUROSTARS je v každé členské zemi národní koordinátor programu EUREKA.

Aktuální informace o programu EUROSTARS naleznete na stránkách http://www.eurostars-eureka.eu/

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO