7.RP krok za krokem

Finanční nástroj na sdílení rizika – RSFF

Finanční nástroj na sdílení rizika (Risk Share Financing Facility) je program na pomezí mezi 7. RP a aktivitami Evropské investiční banky (EIB). V zásadě se jedná o prostředky Evropské komise uložené u EIB, které pokrývají náklady banky na rozšíření půjček na inovativní projekty s vyšší mírou rizika a na částečné krytí případných ztrát.

Možnost žádat o půjčku garantovanou prostředky z RSFF je otevřena všem soukromým i veřejným subjektům libovolné velikosti na jakékoliv výzkumné a inovační projekty, které jsou v souladu s tématy a cíli 7.RP. Půjčky z RSFF mohou být poskytnuty nejen společnostem či univerzitám, ale i konsorciu projektových partnerů – pokud má toto konsorcium samostatnou právní subjektivitu. Úvěry v rámci mechanismu RSFF budou poskytovány na principu „first come first served“, nejedná se o soutěž mezi excelentními projekty.

Výše půjčky u EIB může dosáhnout maximálně 50 % předpokládaných nákladu projektu. V případě, že požadovaná půjčka převyšuje 7,5 mil. EUR (celk. náklady na projekt tedy činí min. 15 mil. EUR), bude žádost vyřizována přímo EIB. V případě nižších půjček (řádově od 20 tis. EUR výše) bude úvěr posuzován zprostředkovatelskými institucemi v jednotlivých členských státech, které budou s EIB v rámci RSFF spolupracovat.

Na stránkách www.eib.org/rsff najdete kontaktní adresu EIB a seznam zprostředkovatelských bank v České republice.pdf (108 kB).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO