7.RP krok za krokem

Finanční sdílení rizik

Nový finanční nástroj na sdílení rizik má za úkol zvýšit finanční podporu soukromým investorům do výzkumných projektů.

Znamená to především zlepšení přístupu k půjčkám od Evropské investiční banky (EIB) a zprostředkovatelských bank v členských státech na financování investic do výzkumu, vývoje a inovací u podniků, jejichž rating je na pomezí investičního a spekulativního stupně. Tento nástroj by měl zpřístupnit úvěry v této oblasti především pro středně velké podniky (tzv. mid-caps).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO