7.RP krok za krokem

Hledání partnerů a sestavení konsorcia

Nalezení správných partnerů a sestavení konsorcia je klíčovým faktorem při řešení projektů rámcových programů. Ideální je volit partnery, se kterými jste již spolupracovali, nicméně to není vždy možné, zvláště při hledání komplementárních dovedností a odborných znalostí.

Vyhledání správných mezinárodních partnerů je o mnoho snazší, pokud si ujasníte, co od mezinárodní spolupráce očekáváte a že v nejlepších partnerstvích každý něčím přispívá a naopak každý něco získává.

Vyhledávání partnerů

CORDIS - Find project partners
Na stránkách CORDIS je možné vyhledat partnery podle výzev a zaměření nebo se zapojit jako partner do již běžícího projektu.

DETECT-it2
Projekt DETECT-it2 je zaměřen na snadnější vyhledávání partnerů a vznik projektových řešitelských týmů pro přípravu a řešení výzkumných a vývojových projektů.

CZELONabídky spolupráce

Konsorcium

Účastníci projektu tvoří tzv. konsorcium. Jeden z účastníků vystupuje v roli koordinátora. Koordinátor řídí projekt po technické, administrativní i finanční stránce. Obvykle připravuje návrh projektu, zastupuje celé řešitelské konsorcium, jeho jménem podává návrh projektu, jedná s EK o kontraktu, informuje EK o průběhu projektu, zasílá EK průběžné a konečné finanční a technické zprávy.

Povinností koordinátora je informovat průběžně všechny řešitele o výsledku hodnocení návrhu projektu, stavu jednání s EK o kontraktu, o schválení technických a finančních zpráv EK. Koordinátor rovněž rozesílá platby jednotlivým řešitelům.

Při sestavování konsorcií mezinárodních výzkumných projektů je důležité věnovat pozornost přípravě konsorciální smlouvy, která definuje povinnosti a práva každého z účastníků projektu.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO