7.RP krok za krokem

Jakým způsobem začít

Pečlivá předběžná příprava zajistí vašemu návrhu nejen větší šanci na úspěch, ale také ušetří čas a spěch při dodržování lhůt výzvy.

  • Prostudujte si všeobecné dokumenty související s 7. RP.

  • Vyberte si specifický program, který bude nejlépe vyhovovat představě o obsahovém zaměření Vašeho návrhu projektu. Bude nutno se rozhodnout mezi tématy zařazenými do specifického programu Spolupráce, Myšlenky, Lidé nebo Kapacity. Každá priorita má svůj pracovní program, ze kterého musí návrh  předkládaného projektu vycházet.

  • Vyberte si nástroj (typ projektu), který bude odpovídat Vašim představám o charakteru projektu. Budete se rozhodovat mezi výzkumným projektem, sítí excelence, podpůrnými, nebo koordinačními projekty, individuálními stipendii, projekty ve prospěch MSP. Každý z nich má svou vlastní strukturu a způsob zpracování.

  • Sledujte výzvy na podávání projektů, které obsahují všechny základní informace potřebné k napsání projektu. Pozor, ne všechna témata a nástroje se opakují v každé výzvě.

  • Musíte se rozhodnout, zda napíšete projekt sami nebo se přidáte k jinému partnerovi, který má stejné nebo podobné projektové záměry. Bez ohledu na výběr alternativy, musíte hledat partnery a dohodnout se s nimi na obsahu a způsobu vzájemné spolupráce. To je klíčový bod Vašeho snažení, které by Vám měla přinést účast v Rámcovém programu.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO