7.RP krok za krokem

Jediná asistenční služba

Úkolem této informační a asistenční služby je odpovídat na dotazy týkající se veškerých aspektů spojených s financováním výzkumu ze zdrojů EU. Je prvním kontaktním místem pro potenciální zájemce o takovéto financování, které má zároveň také pomáhat novým účastníkům rámcových výzkumných programů.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO