7.RP krok za krokem

KONTAKT

Cílem programu KONTAKT je zajistit potřebné podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu a vývoje s jejich partnery v zemích, se kterými má Česká republika sjednanou platnou mezinárodní dohodou o vědeckotechnické spolupráci (Belgie, Francie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Německo, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, USA).

V rámci programu KONTAKT jsou podporovány výměnné pobyty výzkumných a vývojových pracovníků a popularizace dosažených výsledků (prezentace zahraničních partnerů v ČR a naopak).

Na projekty výzkumu a vývoje v programu KONTAKT může být v případě základního výzkumu poskytnuta účelová podpora až do výše 100 % uznaných nákladů na řešení projektu výzkumu a vývoje. V případě průmyslového výzkumu a vývoje musí být podíl výše účelové podpory stanoven v souladu s ustanovením o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Zajištěním projektů v rámci programu Kontakt a přípravou informací o průběžném plnění dohod byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřena Asociace inovačního podnikání České republiky.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO