7.RP krok za krokem

LIFE+

Program LIFE+ je komunitární program, který podporuje rozvoj a implementaci environmentální politiky a legislativy ve třech prioritních oblastech:

  • LIFE+ příroda a biodiverzita
  • LIFE+ politika životního prostředí
  • LIFE+ informace a komunikace

Celkem bylo na program LIFE+ vyčleněno 2,143 mld. EUR. Nejvíce finančních prostředků (40%) je určeno na prioritní oblast příroda a biodiverzita.

Koordinátorem programu LIFE+ v České republice je Ministerstvo životního prostředí.

Aktuální informace o programu LIFE+ naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/environment/life

dokument ke stažení
Úplné znění programu LIFE+ v českém jazyce.pdf (141 kB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO