7.RP krok za krokem

Lifelong Learning Programme - LLP

Program celoživotního učení (LLP) je zaměřen na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Aktivity programu LLP jsou rozděleny do čtyř sektorových programů (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), průřezového programu a programu Jean Monnet.

Celkový rozpočet programu LLP pro období 2007 – 2013 činí 6,97 mld. EUR.

Koordinátorem programu LLP v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální informace o programu LLP naleznete na stránkách http://www.naep.cz/  

dokumenty ke stažení
Úplné znění programu LLP v českém jazyce.pdf (200 kB).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO