7.RP krok za krokem

Odkazy

Národní informační centrum pro evropský výzkum

České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj

Technologické centrum AV ČR

Národní informační síť sdružující regionální a oborové kontaktní                                    organizace z celé České republiky

Regionální kontaktní organizace Jižní Morava

Projekt na podporu zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní                                    vědecko-výzkumné spolupráce

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO