7.RP krok za krokem

Podpis konsorciální smlouvy

Kromě Grantové dohody, kterou uzavírá konsorcium s Evropskou komisí, uzavírají partneři projektu (ve většině případů) mezi sebou navzájem tzv. Konsorciální smlouvu.

Konsorciální smlouva řeší vnitřní záležitosti konsorcia a doplňuje tak ustanovení obsažená v Grantové dohodě, se kterou nesmí být v rozporu. V ideálním případě je vhodné Konsorciální smlouvu podepsat před nebo zároveň s podpisem Grantové dohody.

Evropská komise nijak nezasahuje do obsahu Konsorciální smlouvy, pouze předpokládá, že byla uzavřena (pokud je vyžadována). Uzavření Konsorciální smlouvy je povinné, není-li ve výzvě pro podání návrhů projektů uvedeno jinak. Lze nicméně doporučit tuto smlouvu uzavřít i v případech, kdy není Komisí vyžadována.

Konsorciální smlouva řeší především:

  • vnitřní organizaci konsorcia včetně rozhodovacích procedur
  • distribuci finančního příspěvku ES partnerům27
  • pravidla týkající se práv k duševnímu vlastnictví (IPR) - šíření a využívání nových znalostí (vytvořených v rámci projektu) a přístupová práva k těmto znalostem
  • vypořádávání vnitřních sporů včetně případů zneužití pravomoci
  • ujednání o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi účastníky

Komise není účastníkem Konsorciální smlouvy a nemůže tedy do jejího znění zasahovat. Zveřejnila nicméně nezávazné pokyny týkající se hlavních otázek, kterými by se měla Konsorciální smlouva zabývat, tzv. Checklist for the Consortium Agreement.pdf (213 kB).

Při tvorbě Konsorciální smlouvy je možné se inspirovat modelovými konsorciálními smlouvami, kterých existuje několik. Jakýkoli model je však vždy třeba adaptovat specifickým potřebám a přáním partnerů.

Zřejmě nejznámější modelovou konsorciální smlouvou je tzv. DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement for FP7), která se snaží být univerzálním modelem pro projekty spolupráce. Na jejím vzniku se podílely různé zájmové skupiny (velké a malé firmy, univerzity, veřejné instituce a výzkumné organizace). Dalšími modely jsou např. IPCA - Integrated Project Consortium Agreement (zejména pro oblast ICT), EUCAR Model Consortium Agreement (pro oblast dopravy) nebo ASD-IMG (pro oblast letectví).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO