7.RP krok za krokem

Pracovní program

Konkrétní plány na realizaci specifických programů jsou vyhlašovány Evropskou komisí v pracovních programech, které jsou přijímány jedenkrát ročně.

Tyto pracovní programy obsahují harmonogram výzev k předkládání návrhů, které jsou společně označovány jako tzv. výzvy. Výzvy jsou zveřejňovány v průběhu celého roku. Každá výzva obvykle postihuje konkrétní výzkumné oblasti a Vy budete možná muset počkat, dokud se neobjeví taková výzva, která by pokrývala Vaši konkrétní oblast.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO