7.RP krok za krokem

Příprava projektu ke konkrétní výzvě

Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise. Období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektu jsou zpravidla 3 měsíce.

Na začátku každého roku zveřejňuje Komise po konzultacích s členskými státy a klíčovými partnery ze soukromého a veřejného sektoru pro každé téma ze specifických programů pro nepřímé akce tzv. Pracovní program.

Pracovní programy jsou plánem výzev, které budou v daném tématu v následujícím roce vypsány, včetně stručného popisu každé výzvy plus orientační oblasti výzev pro období následující. Aktualizované pracovní programy jsou ke stažení u jednotlivých výzev pro podání návrhů projektů na serveru CORDIS.

Aktuálně vyhlášené výzvy 7. RP jsou průběžně publikovány na stránkách Evropské komise www.cordis.europa.eu/fp7/calls  

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO