7.RP krok za krokem

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP

Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (CIP) je komunitárním programem zaměřeným na podporu inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky.

Rozpočet programu CIP na programovací období 2007 – 2013 činí 3.622 mld. EUR. Program je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60% celkového rozpočtu.

CIP je společným rámcem pro 3 specifické podprogramy — Program podnikání a inovace, Program podpory politiky ICT a Program inteligentní energie pro Evropu. Oproti svým předchůdcům obsahuje nové finanční nástroje zajišťované Evropským investičním fondem (EIF) — rizikový kapitál pro vysoce inovativní podniky, záruky na půjčky pro MSP, větší je také role podpůrných sítí.

Koordinátorem programu CIP v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO).

Aktuální informace o programu CIP naleznete na stránkách Generálního ředitelství Podnikání a průmysl http://ec.europa.eu/cip

dokument ke stažení
Úplné znění programu CIP v českém jazyce.pdf (215 kB).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO