7.RP krok za krokem

Regiony znalostí

7. RP zavádí nově Regiony znalostí (Regions of Knowledge), které v rámci určité oblasti svádějí dohromady různé partnery výzkumu. Univerzity, výzkumná střediska, nadnárodní společnosti, regionální úřady a malé a střední podniky (MSP) tak mohou vzájemně propojit a posílit svůj výzkumný potenciál.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO