7.RP krok za krokem

Společné technologické iniciativy (JTI)

Společné technologické iniciativy, jakožto pokračovatel evropských technologických platforem (ETP) s rozhodující rolí uživatelů přináší nový koncept, který svádí dohromady různé partnery, aby se pustili do aktivit, které nejsou uváděny ve „Výzvách k předkládání návrhů“.

JTI konkrétně řeší ty oblasti výzkumných aktivit, jejichž základním předpokladem dlouhodobého úspěchu jsou lepší spolupráce a rozsáhlé investice

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO