7.RP krok za krokem

Tematické zaměření

Silné zaměření na hlavní výzkumná témata (např. zdraví, informační a komunikační technologie (ICT), vesmír atd.) v rámci nejvýznamnější součásti 7. RP – Spolupráce – jež činí program mnohem flexibilnější a připravenější reagovat na potřeby průmyslu.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO