7.RP krok za krokem

Vyjednávání s Evropskou komisí

Je možné, že na základě hodnocení externími experty bude Evropská komise v rámci negociací požadovat snížení rozpočtu projektu.

Zásadní pro úspěch negociací je tedy dohoda o maximálním příspěvku ES. Dále je třeba vyjednat výši zálohové platby podle potřeb projektu, identifikovat případné subdodávky či jiné třetí strany a dohodnout případné zvláštní doložky. Vše je podrobně popsáno v Negotiation Guidance Notes.pdf (1 MB) (včetně ukázek formulářů).

Náklady spojené s negociací (cesta na jednání do Bruselu apod.) nejsou uznatelným nákladem projektu, neboť vznikly před začátkem projektu.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO