7.RP krok za krokem

Vyšší rozpočet

Rozpočet 7. RP představuje při cenách roku 2007 63% nárůst oproti 6. RP (za předpokladu, že u 6. RP se jednalo o období pouze pěti let), což znamená další zdroje pro evropský výzkum. Je to také silný politický vzkaz všem členským státům EU, které se zavázaly zvýšit výdaje na výzkum ze současných 2% HDP na 3% do roku 2010.

Sedmý rámcový program disponuje částkou 54,585 mld. eur a pokrývá léta 2007-2013.

Indikativní struktura sedmého rámcového programu (v milionech euro)

  Indikativní struktura 7RP

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO