7.RP krok za krokem

Zdroje informací o 7.RP

Internetové servery

CORDIS

CORDIS je informační server Evropské komise zaměřený na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Na internetovém portálu CORDIS jsou k dispozici všechny oficiální materiály, které jsou užitečné či potřebné při rozhodování se o účasti v rámcovém programu či při samotné přípravě projektové žádosti.
Pro vyhledání určité výzvy začněte na http://cordis.europa.eu/fp7.   

Asistenční služba EUROPE DIRECT

Obraťte se na účelovou asistenční službu 7. RP, jejímž úkolem je napomáhat účastníkům rámcového výzkumného programu najít konkrétní dokumenty EU na stránkách EUROPA, všeobecné informace určené veřejnosti týkající se konkrétních politik EU, informace o evropské integraci, apod.
Webovou asistenční službu naleznete na http://ec.europa.eu/research/enquiries.  

IPR Helpdesk

IPR Helpdesk poskytuje informační a poradenský servis v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro současné i potenciální účastníky vědeckovýzkumných projektů EU.
Služby jsou k dispozici na http://cordis.europa.eu/ipr-helpdesk

Europa

Europa je hlavní veřejný informační server Evropské unie. Přináší informace o struktuře EU a jejích institucí a o práci na výzkumných programech.
Stránky evropského výzkumu, zejména části týkající se 7. RP naleznete na www.ec.europa.eu/research/fp7/.

Kontaktní organizace

Národní kontakt (NCP)

Každý členský a asociovaný stát má síť Národních kontaktů pro různé priority 7. RP. Jsou to vaši místní experti, které byste měli kontaktovat vždy jako první, pokud potřebujete osobní pomoc a radu ve vašem rodném jazyce.
Seznam Národních kontaktů naleznete na http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html.

V ČR jsou tito pracovníci součástí projektu NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum). NICER je projekt Technologického centra AV ČR poskytující komplexní podporu pracovištím České republiky při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru (ERA). Bližší informace lze nalézt na http://www.nicer.cz/.

CZELO

Hlavním úkolem České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice. O službách České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO se dozvíte více informací na stránkách http://www.czelo.cz/. CZELO je stejně jako NICER projektem Technologického centra AV ČR.

NINET

Pro zajištění úspěšné účasti České republiky v projektech mezinárodní spolupráce ve VaV byla v průběhu roku 2000 uvedena v činnost Česká národní informační síť pro rámcové programy EU – NINET. Úkolem sítě NINET je poskytovat informační a konzultační služby především k rámcovým programům pro výzkum a vývoj EU. NINET sdružuje regionální kontaktní organizace (RKO) a oborové kontaktní organizace (OKO).
Další informace na http://www.ninet.cz/.

Více informací naleznete v dokumentech:
7.RP ve stručnosti.pdf (2 MB)
7.RP zítřejší odpovědi se rodí už dnes.pdf (2 MB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO