7.RP krok za krokem

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu je souhrn předpokládaných uznatelných nákladů (přímých i nepřímých) pro jednotlivé partnery a je součástí projektového návrhu, který se podává přes službu "služba pro elektronické podávání projektů EPSS (Electronic Proposal Submission Service)".

Rozpočtu se týká formulář A3, který vyplňuje koordinátor projektu a skládá se z rozpočtu jednotlivých partnerů a souhrnného rozpočtu.

Rozpočet v návrhu projektu je pouze indikativní, neboť není možné dopředu znát přesnou výši všech uznatelných nákladů, které vzniknou v budoucnu při realizaci projektu. Rozpočet je tedy možné během trvání projektu modifikovat.

Přesto je potřeba, aby byl odhad předpokládaných nákladů co nejpřesnější. Je třeba si totiž uvědomit, že na základě rozpočtu uvedeného v návrhu projektu (který může být upraven během vyjednávání s Komisí) je vypočítán maximální příspěvek Evropského společenství. Výše tohoto příspěvku je následně zakotvena v Grantové dohodě. I kdyby se během projektu ukázalo, že celkové uznatelné náklady projektu budou vyšší, než partneři původně předpokládali, maximální příspěvek ES stanovený v GA navýšen nebude. V případě, že budou naopak skutečné uznatelné náklady nižší, než bylo plánováno, příspěvek ES bude adekvátně snížen.

Odhad rozpočtu, který se uvádí v návrhu projektu, by měl být co nejpřesnější. Proto je třeba:

  • počítat s předpokládaným vývojem cen, mezd, směnného kurzu
  • snažit se do rozpočtu zahrnout veškeré potenciální náklady spojené s projektem
  • snažit se odhadnout předpokládané příjmy projektu
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO