7.RP krok za krokem

Struktura projektového návrhu

Návrh projektu se skládá z části A a z části B.

Část A

Tato část obsahuje několik formulářů, které je třeba vyplnit on-line po přihlášení do EPSS. Většinu z nich vyplňuje koordinátor projektu.

Část A se skládá z formulářů:

  • A1: základní údaje o návrhu projektu (název projektu, do jaké výzvy je projekt podáván, doba trvání projektu, abstrakt projektu, atd.) – vyplňuje koordinátor
  • A2: základní údaje o partnerech (název organizace, adresa, status organizace, propojení s jinými partnery, kontaktní osoby, atd.) – vyplňuje koordinátor nebo každý z partnerů sám za sebe
  • A3: základní údaje o rozpočtu, tzv. indikativním rozpočtu, vyplňuje koordinátor
  1. A3.1: rozpočet jednotlivých partnerů (způsob vykazování nepřímých nákladů, rozpočet podle činností, které jsou v daném typu projektu povoleny, a podle kategorie nákladů, příjmy projektu, požadovaný příspěvek ES)
  2. A3.2: souhrnný rozpočet za všechny partnery (tvoří se automaticky na základě údajů uvedených ve formuláři A3.1)

Část B

Část B představuje hlavní část návrhu projektu. Strukturovaně popisuje cíle projektu, rozdělení úkolů a nákladů mezi partnery, dopady projektu i jeho řízení. V části B se rovněž konsorcium podrobněji vyjadřuje k rozpočtu uvedenému v části A a zdůvodňuje oprávněnost uvedených předpokládaných nákladů (investice, subdodávky, třetí strany, atd.).

Část B se skládá ze tří hlavních sekcí:

  • vědecká a/nebo technická kvalita relevantní k tématům, která jsou vypsaná v dané výzvě
    (obsahuje detailní popis náplně jednotlivých pracovních balíčků - work packages a WP, souhrnnou tabulku, kde se uvádí celkový počet člověkoměsíců určených pro jednotlivé WP a tabulku kapacit zaměstanců neboli přehled člověkoměsíců za jednotlivé partnery)
  • realizace projektu (uvádí zdroje, které budou vyčleněny na projekt)
  • dopad projektu

Vysvětlivky k části A i B jsou uvedeny v příručce pro žadatele (Guide for Applicants), která je u každé výzvy ke stažení na serveru CORDIS (zvlášť pro jednotlivé režimy financování neboli typy projektů).

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO