7.RP krok za krokem

Co následuje po podání projektového návrhu

Po uzávěrce výzvy jsou všechny návrhy odeslány skupině nezávislých expertů ke zhodnocení, kteří jsou uznávaní specialisté v příslušném oboru. Ti ověří, zda návrh splňuje zveřejněná kritéria a zda si zaslouží financování.

U úspěšných návrhů zahájí Evropská komise jednání s konsorciem, která se týkají detailů Vašeho projektu. Nakonec bude sepsána grantová dohoda.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO