7.RP krok za krokem

Příprava projektového návrhu

Příprava projektového návrhu je zpravidla dosti náročná. Tato náročnost nevyplývá pouze z formálního hlediska (administrativa), ale zejména z nutnosti dospět k takovému návrhu, který přinese zmíněnou evropskou přidanou hodnotu a současně je za daných podmínek skutečně realizovatelný.

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO