7.RP krok za krokem

Programy související se 7. RP a další mezinárodní programy na podporu VaV v podnicích

 • Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP
  program na podporu ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky
 • Finanční nástroj na sdílení rizika – RSFF
  půjčka na inovativní projekty s vyšší mírou rizika, které jsou v souladu s tématy a cíly 7. rámcového programu
 • EUREKA
  program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit
 • EUROSTARS
  program na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků založeném na mezinárodní spolupráci
 • COST
  program mezinárodní spolupráce na podporu vědeckého a technického výzkumu se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum
 • KONTAKT
  program na podporu rozvoje vědeckotechnické spolupráce českých výzkumných organizací se zahraničními partnery
 • LIFE+
  program na podporu rozvoje a implementace environmentální politiky a legislativy
 • Lifelong Learning Programme - LLP
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO